Podmínky služby Kredit hned - platba za 30 dní

 • Domů
 • Podmínky použití služby
  1. Tyto Všeobecné podmínky upravují poskytování služeb společnosti Fusion Media, s.r.o., Holečkova 789/49, 15000 Praha 5, IČ: 24236144, DIČ: CZ24236144

  2. Po odeslání Vaší žádosti ji vyhodnotíme a zašleme Vám email informaci o jejím schválení / neschválení.

  3. Poskytnutím služby se zavazujete zaplatit zvolený tarif 100 Kč, 250 Kč, 500 Kč nebo 1000 Kč do 30 dní od připsání kreditu na Váš účet.

  4. Služba může být poskytnuta uživatelům starším 18 let.

  5. 5 dní před splatností budete upozorněni na splatnost platby za poskytnutí služby.

  6. Pokud platba nebude do 30 dnů od poskytnutí služby připsána na náš účet, budeme nuceni účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

  7. Smlouva zaniká dnem, kdy bude připsána úhrada za služby na náš účet.

  8. Právní vztahy vznikající se Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek, jakož i právní vztahy se Smlouvou související se řídí českým právem.